Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna
21 stycznia 2020 r. odbyły się dwa warsztaty „Edukacja regionalna w praktyce nauczyciela polonisty „Jak uczyć w miejscu magicznym?” z cyklu warsztaty mistrzowskie nauczycieli innowatorów, które poprowadziła Pani mgr Danuta Skalska-Cygan. 
 
Opis: Warsztaty służyły zwróceniu uwagi przyszłych nauczycieli na możliwości, jakie daje analiza dorobku kulturowego regionu podczas realizacji programu nauczania języka polskiego. Studenci poznali zasady włączania tematyki regionalnej do treści omawianych na lekcjach. Spróbowali odkryć „magię” różnych miejsc, w których przyjdzie im pracować. Analizie został poddany związek między wiedzą na temat przeszłości miejsca urodzenia i zamieszkania ucznia a jego postawą, stosunkiem do świata i aspiracjami. Zajęcia wzbogaciły przykłady rozwiązań praktycznych oraz propozycje bibliograficzne.