Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs na artykuły 7.03.2023

Konkurs na artykuły do tomu WIĘCEJ NIŻ LEKCJA. INTERDYSCYPLINARNE PROJEKTY W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ 
Pliki do pobrania
PDF

Zapytanie ofertowe 15.07.2022

Konkurs na artykuły do tomu "Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży"
Pliki do pobrania
PDF

Zapytanie ofertowe 16.09.2021

Zapytanie ofertowe na wyłonienie nauczycieli – opiekunów praktyk ciągłych – w szkole podstawowej (w województwie małopolskim) dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska, na studiach I stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, w podziale na części

SP Małopolska.doc

SP Małopolska.pdf

Zapytanie ofertowe na wyłonienie nauczycieli – opiekunów praktyk ciągłych – w szkole ponadpodstawowej (liceum, technikum) dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska, na studiach II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, w podziale na części

Praktyka LO.doc

Praktyka LO.pdf

Zapytanie ofertowe na wyłonienie nauczycieli – opiekunów praktyk ciągłych – w szkole podstawowej (poza Małopolską) dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska, na studiach I stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, w podziale na części

Praktyka SP poza Małopolską.doc

Praktyka SP poza Małopolską.pdf

 

Zapytanie ofertowe 31.05.2021

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciu sześciogodzinnych (45 min./godzina) warsztatów z zakresu oceniania kształtującego z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela polonisty z różnymi grupami wiekowymi dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”;

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe PDF
zapytanie ofertowe WORD

Zapytanie ofertowe 27.05.2021

Konkurs na artykuły do tomu PERSONALIZACJA W AKADEMICKIEJ I SZKOLNEJ DYDAKTYCE POLONISTYCZNEJ

Pliki do pobrania

PDF

Zapytanie ofertowe 21.05.2021

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie trzynastu pięciogodzinnych warsztatów z zakresu użytkowania tablicy interaktywnej z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela/nauczyciela polonisty z różnymi grupami wiekowymi dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe PDF
zapytanie ofertowe WORD

Zapytanie ofertowe 21.05.2021

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie trzynastu pięciogodzinnych kursów pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”;

Pliki do pobrania
zapytanie ofertowe PDF
zapytanie ofertowe WORD

​Zapytania ofertowe 25.05.2020

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie czterech sześciogodzinnych warsztatów z zakresu oceniania kształtującego z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela polonisty z różnymi grupami wiekowymi dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach I i II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”;

Pliki do pobrania 
-zapytanie ofertowe (WORD)
-zapytanie ofertowe (PDF) 

Zapytania ofertowe 27 02 2020

1. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie czterech pięciogodzinnych kursów pierwszej pomocy z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”.
Pliki do pobrania 
-zapytanie ofertowe (WORD)
-zapytanie ofertowe (PDF)

2. Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie czterech pięciogodzinnych warsztatów z zakresu użytkowania tablicy interaktywnej z uwzględnieniem specyfiki pracy nauczyciela/nauczyciela polonisty z różnymi grupami wiekowymi dla studentów kierunku filologia polska nauczycielska na studiach II stopnia, będących uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i Personalizacja”.
Pliki do pobrania 
-zapytanie ofertowe (WORD)
-zapytanie ofertowe (PDF)

Zapytania ofertowe 11 10 2019

Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby projektu „Profesjonalny Polonista. Praktyka i Personalizacja” realizowanego na Wydziale Polonistyki UJ.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 18.10.2019 roku

Pliki do pobrania
PDF zapytanie ofertowe

Zapytania ofertowe

Ponieważ na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego upublicznione 11 czerwca 2019 nie wpłynęła żadna oferta, ponownie upubliczniamy zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego >>

Data opublikowania: 9.07.2019